Språk: Svenska sv
  
(0) Summa: 0.00KR
Din kundvagn är tom

Integritetspolicy

AuxBeam respekterar din integritet och tar din säkerhet online på allvar. För att kunna erbjuda dig de bästa produkterna, en effektiv kundservice, och lämpliga uppdateringar, samlar vi olika sorters information från ditt besök på vår hemsida. För att på ett bättre sätt skydda din integritet, tillhandahåller vi meddelandet nedan som förklarar hur vi använder onlineinformationen och de val du kan göra angående hur din information samlas och används.

Tack för att du använder dig av AuxBeam-hemsidan ("Sidan")(alla referenser till "oss"och "vår" refererar till AuxBeam.com). Vi respekterar din integritet och vill att du får reda på de policies vi har för att skydda din personliga information.

Hur samlar AuxBeam.com information om mig?

Registrering, Beställningar och Fyll i vårt kontaktformulär: För att kunna använda vissa delar av denna sidan eller för att kunna spåra beställningar, fyller många kunder i ett registreringsformulär online med personlig information, inklusive men inte begränsat till ditt namn, kön, leverans- och faktureringsadress(er), telefonnummer, e-postadress, och kreditkortsnummer.Dessutom kan vi fråga efter ditt hemland och/eller din organisations verksamhetsland, så att vi kan följa gällande lagar och förordningar. Denna information används för fakturering, beställningshantering och intern marknadsföring såväl som för att kommunicera med dig om din beställning och vår sida.

Hur använder AuxBeam.com min personliga information?

Intern Användning: Vi använder din personliga information för att behandla din beställning och för att ge dig kundservice. Vi kan använda din personliga information internt för att samla generell information om besökare på sidan, för att förbättra innehållet och layouten på sidan, för att förbättra vår outreach, och för att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Kommunikation med Dig: Vi kommer att använda din personliga information för att kommunicera med dig om vår sida och dina beställningar. Alla kunder måste tillhandahålla en e-postadress för att tillåta kommunikation med LightInTheBox.com angående placerade beställningar. Vi kan skicka ett bekräftelsemail till dig eller en SMS-verifiering efter att du registrerat dig hos oss såväl som servicerelaterade meddelanden om det behövs (till exempel om tillfälligt upphävande av tjänst för underhåll).Du kan också ange din e-postadress eller ditt telefonnummer för att få ett meddelande när vi får in ett nytt märke, en ny produkttyp eller produkt, eller för att ta del av nyhetsbrev via email, nyhetsbrev via SMS samt speciella erbjudanden. Du kan avsluta prenume-rationen eller välja bort framtida e-postmeddelanden när som helst (se Välja Bort/Korrigeringar nedan för mer information). Eftersom vi måste kommunicera med dig om beställningar som du väljer att placera, kan du inte välja bort att ta emot e-post eller SMS  som är relaterade till din beställning.

Ger AuxBeam.com någonsin ut min personliga information?

Vi säljer varor, inte information - vi säljer inte, hyr inte ut, byter inte, licensierar inte, eller på annat sätt lämnar vi inte ut din personliga eller ekonomiska information till någon, förutom i följande situationer:

Tredjepartstjänsteleverantörer: Liksom de flesta webbutiker, använder vi ibland tredjepartsleve-rantörer för att utföra specifika funktioner för vår räkning. All information som lämnas ut till dem är endast för att hjälpa till i deras tillhandahållande av tjänster. Till exempel ger vi ditt namn, leve-ransadress, e-postadress och telefonnummer till partners såsom DHL och UPS för att garantera leverans av dina beställningar, och vi kan använda relevant kundinformation för att övervaka kva-liteten på tredjepartsleverantörerna.

Likaså måste vi tillhandahålla ditt kreditkortsnummer till finansiella serviceorganisationer såsom kreditkortsföretag och utgivare för att bearbeta betalningar. Vi skyddar alla inlagor av ditt kre-ditkortsnummer för auktorisation med hjälp utav den senaste datakrypteringen. (Mer om detta nedan under Datasäkerhetsavsnittet).

Hur skyddar AuxBeam.com samlad information om mig?

Denna hemsida innehåller fysiska, elektroniska och administrativa procedurer för att skydda den sekretess som gäller din personliga information, till exempel:

* Genom att skydda alla finansiella transaktioner gjorda genom denna hemsida med Secure Sockets Layer-kryptering ("SSL")

* Genom att endast ge arbetstagare som tillhandahåller en specifik tjänst tillgång till dina perso-nuppgifter

* Genom att enbart arbeta tillsammans med tredjepartstjänsteleverantörer som vi anser noggrant säkrar all datorhårdvara.