Språk: Svenska sv
  
(0) Summa: 0.00KR
Din kundvagn är tom

Villkor för Användning

Välkommen till AuxBeam.com. Genom användning utav AuxBeam-hemsidan, GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DESS VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (vilka beskrivs nedan), RÄTTSLIGA MEDDELANDEN, INTEGRITETSPOLICY samt alla regler för ansvarsfriskrivning och villkor som finns på AuxBeam-hemsidan.

AuxBeam förbehåller sig rätten att göra ändringar på AuxBeam-hemsidan, på dess Villkor för Användning och Rättsliga Meddelanden när som helst.Varje gång du använder AuxBeam-hemsidan bör du besöka och gå igenom de aktuella Villkoren för Användning, de Rättsliga Meddelanden samt Integritetspolicyn som gäller för dina transaktioner och för användning utav denna hemsida. Om du är missnöjd med AuxBeam-hemsidan, dess innehåll eller Villkor för Användning och Rättsliga Meddelanden, godkänner du att det är enbart ditt ansvar att sluta använda AuxBeam-hemsidan. Manipulering av hemsidan, förvrängning av en användares identitet, och användning av att köpa agenter för att bedriva bedrägerier på webbplatsen är förbjudet.

Ansvarsfriskrivning och Ansvarsbegränsning

Genom användning utav AuxBeam-hemsidan, godkänner du uttryckligen att användningen utav AuxBeam-hemsidan sker på enbart egen risk. AuxBeam-hemsidan tillhandahålls på en "BEFINTLIGT SKICK"- och "som finns tillgänglig"-basis. Varken AuxBeam eller dess moderbolag, affiliates, dotterbolag eller utsedda företrädare eller deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter, tredjepartsinnehållsleverantörer, designers, entreprenörer, distributörer, han-delsmän, sponsorer, licensgivare eller liknande (kollektivt, ”associerade medlemmar") garanterar att användningen av AuxBeam webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri. Varken AuxBeam eller dess associerade medlemmar garanterar korrekthet, integritet eller fullständighet av innehållet som tillhandahålls på AuxBeam-hemsidan eller av produkterna eller tjänsterna som finns tillgängliga för försäljning på AuxBeam-hemsidan. AuxBeam och dess associerade medlemmar frånsäger sig specifikt alla garantier, oavsett om de uttryckts eller är underförstådda, inklusive men ej begränsat till garantier om äganderätt, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Ingen muntlig rådgivning eller skriftlig information från AuxBeam eller dess associerade medlemmar ska innebära en garanti.Vissa områden tillåter inte uteslutning eller begränsning av vissa garantier, så ovanstående begränsning och uteslutning gäller eventuellt inte dig.

Under inga omständigheter ska AuxBeam eller dess associerade medlemmar vara ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller efterföljande skador som resulterar från ditt användande av eller din oförmåga att använda AuxBeam-hemsidan, inklusive men inte begränsat till att du förlitar dig på någon informationsom erhållits från AuxBeam-hemsidan, vilket resulterar i misstag, utelämnande, avbrott, radering eller korruption av filer, virus, förseningar i drift eller överföring, eller bristande prestanda. Ovanstående Ansvarsbegränsning ska gälla vid alla handlingar, vare sig i kontrakt, vid skadestånd eller andra anspråk, även om en behörig företrädare för AuxBeam har informerats om eller borde ha kännedom om risken för sådana ska-dor. Användaren bekräftar härmed att denna paragraf gäller allt innehåll, alla handelsvaror och tjänster som finns tillgängliga via AuxBeam-hemsidan. Vissa områden tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga eller efterföljande skador, så ovanstående begränsning och uteslutning gäller eventuellt inte dig.

Avsedd för Användare över 13 År

AuxBeam-hemsidan är avsedd för användning utav personer som är 13 år eller äldre. AuxBeam-hemsidan är inte avsedd för användning utav barn som är under 13 år. Användare som är yngre än 13 år ska assisteras utav en förälder eller vårdnadshavare för att använda denna sida.

Produktvisning/Färger

AuxBeam-hemsidan försöker visa produktbilderna som finns på sidan så korrekt som möjligt. Däremot kan vi inte garantera att färgen som du ser är densamma som produktens färg, eftersom att färgen du ser delvis beror på vilken bildskärm du använder.

Fel på Vår Sida

Priser och tillgänglighet vad gäller produkter och tjänster kan ändras utan varsel. Fel kommer att rättas till när de hittas, och AuxBeam förbehåller sig rätten att återkalla ett erbjudande och att rätta till fel, felaktigheter eller utelämnanden inklusive efter att en beställning har skickats och oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort har debiterats.Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning avbryts, kommer AuxBeam att föra över summan till ditt bankkonto. Individuell bankpolicy avgör när denna summan kommer in på ditt konto. Om du inte är helt nöjd med ditt köp så kan du returnera det i enlighet med AuxBeam’s Returpolicy.

Prissättningspolicy

Priser online samt utbud matchar generellt sett de som finns i våra affärer, men kan variera. Priser och erbjudanden kan ändras.

Betalning av Din Beställning

Du kan betala för dina beställningar via PayPal och med de ledande kreditkorten. Generellt sett debiteras kredit- och kontokort när betalningen går igenom. Vänligen kontakta din kreditkortsutgivare för mer information.

Användning av Kampanjkoder

Till skillnad från kredit- eller kontokort, debiteras Kampanjkoder som används genom Digitala Kuponger samtidigt som beställningen har gjorts. Digitala Kuponger kommer automatiskt att  lösas in, och värdet uppgår maximalt till den totala summan. Digitala Kuponger måste användas innan dess noterade utgångsdatum och inom en enda transaktion. Kupongen kan inte ersättas om den har tappats bort, stulits, raderats eller om du avbryter eller returnerar ditt köp. Ifall priset reduceras till ett värde som understiger kupongens värde, kommer det överblivna värdet inte att återbetalas. För mer information, se Digitala Kuponger i vårt Hjälpavsnitt och gå igenom detaljer för respektive Digital Kupong-erbjudande.

Validering av Din Beställning

Efter att din beställning har placerats genom användning utav vår kundvagn, kommer vi att kontrollera giltigheten av informationen som du har gett oss, genom att verifiera din betalningsmetod eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du placerat hos oss, och/eller begränsa kvantiteten på en beställning, utan att förklara varför. Om vi nekar din beställning, kommer vi att försöka att meddela dig via den e-postadress som du gett  oss vid beställningen.

Ditt kredit- eller kontokort kommer normalt sett inte att debiteras ifall vi nekar en order, men vi kommer att genomföra en återbetalning ifall att ditt kort har debiterats.

Beställningsgodkännande/Bekräftelse

Ditt kvitto på en elektronisk eller annan på en form utav en beställningsbekräftelse innebär inte att vi har accepterat din order, inte heller utgör det en bekräftelse på vårt erbjudande att sälja. AuxBeam-hemsidan förbehåller sig rätten att när som helst efter att ditt beställningskvitto skickats acceptera eller neka din beställning på grund av någon anledning.

Beställningsbegränsningar

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du placerat hos oss, och/eller begränsa kvantiteten på en beställning, utan att förklara varför. Om vi nekar din order, kommer vi generellt sett att försöka meddela dig via den e-postadress som du gett oss vid beställningen.

Beställningsbegränsningar/Begränsade Kvantiteter

AuxBeam kan, efter egen bedömning, begränsa eller avbryta kvantiteter köpta per person, per hushåll eller per beställning. AuxBeam förbehåller sig även rätten att neka en beställning som du placerat hos oss. Dessa restriktioner kan inkludera beställningar som placerats av samma konto på AuxBeam-hemsidan, med samma kreditkort, och beställningar som använder sig utav samma faktureringsadress och/eller leveransadress.I händelse av att vi gör en ändring på en beställning, kommer vi att försöka att kontakta dig via den e-postadress och/eller faktureringsadress som du tillhandahöll när beställningen gjordes. AuxBeam förbehåller sig rätten att begränsa eller förbjuda försäljning till återförsäljare.

Uppsägning av Användning

AuxBeam kan, efter egen bedömning, säga upp ditt konto eller din användning utav AuxBeam-hemsidan när som helst. Du är personligen ansvarig för beställningar som du placerar eller avgif-ter som du ådrar dig före uppsägningen. AuxBeam förbehåller sig rätten att ändra, stänga av, eller avbryta alla eller några aspekter utav AuxBeam-hemsidan när som helst, utan förvarning.